Face Makeup

 1028 Phấn Phủ Siêu Mịn Kiềm Dầu  1028 Phấn Phủ Siêu Mịn Kiềm Dầu
 1028 Phấn Phủ Siêu Kiềm Dầu Hold It [NEW]  1028 Phấn Phủ Siêu Kiềm Dầu Hold It [NEW]
 1028 Kem Che Khuyết Điểm Hoàn Mỹ 3 in 1  1028 Kem Che Khuyết Điểm Hoàn Mỹ 3 in 1
 1028 Phấn Highlight Nhũ Lấp Lánh  1028 Phấn Highlight Nhũ Lấp Lánh
 1028 Phấn Highlight Hoàn Mỹ  1028 Phấn Highlight Hoàn Mỹ
 1028 Bút Che Khuyết Điểm Hoàn Hảo  1028 Bút Che Khuyết Điểm Hoàn Hảo
 1028 Phấn Khoáng Kiềm Dầu  1028 Phấn Khoáng Kiềm Dầu
 1028 Kem Lót Sáng Da Aurora  1028 Kem Lót Sáng Da Aurora
 1028 Kem Trang Điểm CC Siêu Hoàn Hảo  1028 Kem Trang Điểm CC Siêu Hoàn Hảo
 1028 Phấn Nude Dưỡng Ẩm Đàn Hồi  1028 Phấn Nude Dưỡng Ẩm Đàn Hồi