1028

 1028 Phấn Highlight Hoàn Mỹ 1028 Phấn Highlight Hoàn Mỹ
 1028 Eyeliner Chống Lem Mắt Mèo (Đen / Nâu) 1028 Eyeliner Chống Lem Mắt Mèo (Đen / Nâu)
 1028 Bút Che Khuyết Điểm Hoàn Hảo 1028 Bút Che Khuyết Điểm Hoàn Hảo
 1028 Son CITY CHIC (5 màu) 1028 Son CITY CHIC (5 màu)
 1028 Mascara Gợi Cảm 1028 Mascara Gợi Cảm
 1028 Mascara EX Giúp Đôi Mắt To Long Lanh 1028 Mascara EX Giúp Đôi Mắt To Long Lanh
 1028 Phấn Khoáng Kiềm Dầu 1028 Phấn Khoáng Kiềm Dầu
 1028 Kem Lót Sáng Da Aurora 1028 Kem Lót Sáng Da Aurora
 1028 Kem Trang Điểm CC Siêu Hoàn Hảo 1028 Kem Trang Điểm CC Siêu Hoàn Hảo
 1028 Kem Nền Sáng Da Siêu Kiềm Dầu Hold It 1028 Kem Nền Sáng Da Siêu Kiềm Dầu Hold It
 1028 Phấn Nude Dưỡng Ẩm Đàn Hồi 1028 Phấn Nude Dưỡng Ẩm Đàn Hồi