Băng vệ sinh

-35%
 HER Băng Vệ Sinh Hàng Ngày 15cm (20 miếng)  HER Băng Vệ Sinh Hàng Ngày 15cm (20 miếng)
-35%
 HER Băng Vệ Sinh Loại Ban Đêm 33cm (6 miếng)  HER Băng Vệ Sinh Loại Ban Đêm 33cm (6 miếng)
-35%
 HER Băng Vệ Sinh Loại Dài 28cm (7 miếng)  HER Băng Vệ Sinh Loại Dài 28cm (7 miếng)
-35%
 HER Băng Vệ Sinh Loại Thông Thường 25,5cm (8 miếng)  HER Băng Vệ Sinh Loại Thông Thường 25,5cm (8 miếng)