KQTQK

 KQTQK Bảng Phấn Mắt 8 Màu Starlight Girl 12g  KQTQK Bảng Phấn Mắt 8 Màu Starlight Girl 12g
 KQTQK Phấn Má Hồng Rainbow  KQTQK Phấn Má Hồng Rainbow
 KQTQK Phấn Phủ Dạng Bột Mềm Mịn 9g  KQTQK Phấn Phủ Dạng Bột Mềm Mịn 9g
 KQTQK Son Thỏi Diamond Matte  KQTQK Son Thỏi Diamond Matte